شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • tars
  :-S
  :-S
 • phon
  :)]
  :)]
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • eye
  ;;)
  ;;)
 • thinking
  :-?
  :-?
 • :)
  Smile
  Smile
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • sleepy
  I-)
  I-)
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • eynak
  B-)
  B-)
 • cowboy
  <):)
  <):)
 • :(
  Frown
  Frown
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • nishkhand
  :D
  :D
 • drooling
  =P~
  =P~
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • bye
  =;
  =;
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • razi
  :>
  :>
 • phbbbt
  >:p
  >:p
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • cheshmak
  ;)
  ;)
 • yawm
  (:|
  (:|
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • kodan
  :-B
  :-B
 • i wasnt me
  ^#(^
  ^#(^
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • asabani
  x(
  x(
 • asabi
  :-w
  :-w
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • narahat
  :(
  :(
 • party
  <:-P
  <:-P
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • fereshte
  O:-)
  O:-)
 • dancing
  \:d/
  \:d/
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • ghafelgir
  :-O
  :-O
 • damagh
  :^o
  :^o
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • labkhand
  :)
  :)
 • silly
  8-}
  8-}
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • lool
  :ghash1:
  :ghash1:
 • thumb down
  :-q
  :-q
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • delshekaste
  =((
  =((
 • giji
  @-)
  @-)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • Boos
  :-*
  :-*
 • dalghak
  :O)
  :O)
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • negahe amigh
  /:)
  /:)
 • rock on
  \m/
  \m/
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • zaban
  :p
  :p
 • negah
  8->
  8->
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • ghahr
  [-(
  [-(
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • Grye
  :((
  :((
 • bitafavot
  :|
  :|
 • dont see
  x_x
  x_x
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • khejalat
  :">
  :">
 • stres
  :-ss
  :-ss
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • silent
  :-$
  :-$
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • devil
  >:)
  >:)
 • time out
  :-t
  :-t
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • ghalb
  :x
  :x
 • tashvigh
  =d>
  =d>
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • sick
  :-&
  :-&
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • khande
  :))
  :))
 • bye bye
  :-h
  :-h
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • gij
  :-/
  :-/
 • gham
  #-o
  #-o
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • loser
  L-)
  L-)
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • sokoote amigh
  #:-S
  #:-S
 • khashen
  ~x(
  ~x(
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • aghoosh
  >:D<
  >:D<
 • sigh
  :-<
  :-<
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • roling eyes
  8-|
  8-|
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!