شکلک ها

توضیح

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از پست الکترونیک و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیرفعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن بصورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • Generic Smilies
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • tars
  :-S
  :-S
 • phon
  :)]
  :)]
 • :)
  Smile
  Smile
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • eye
  ;;)
  ;;)
 • thinking
  :-?
  :-?
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • sleepy
  I-)
  I-)
 • :(
  Frown
  Frown
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • eynak
  B-)
  B-)
 • cowboy
  <):)
  <):)
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • nishkhand
  :D
  :D
 • drooling
  =P~
  =P~
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • bye
  =;
  =;
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • razi
  :>
  :>
 • phbbbt
  >:p
  >:p
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • cheshmak
  ;)
  ;)
 • yawm
  (:|
  (:|
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • kodan
  :-B
  :-B
 • i wasnt me
  ^#(^
  ^#(^
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • asabani
  x(
  x(
 • asabi
  :-w
  :-w
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • narahat
  :(
  :(
 • party
  <:-P
  <:-P
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • fereshte
  O:-)
  O:-)
 • dancing
  \:d/
  \:d/
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • ghafelgir
  :-O
  :-O
 • damagh
  :^o
  :^o
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • labkhand
  :)
  :)
 • silly
  8-}
  8-}
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • lool
  :ghash1:
  :ghash1:
 • thumb down
  :-q
  :-q
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • delshekaste
  =((
  =((
 • giji
  @-)
  @-)
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • Boos
  :-*
  :-*
 • dalghak
  :O)
  :O)
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • negahe amigh
  /:)
  /:)
 • rock on
  \m/
  \m/
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • zaban
  :p
  :p
 • negah
  8->
  8->
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • Grye
  :((
  :((
 • ghahr
  [-(
  [-(
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • bitafavot
  :|
  :|
 • dont see
  x_x
  x_x
 • :p
  Stick Out Tongue
  Stick Out Tongue
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • khejalat
  :">
  :">
 • stres
  :-ss
  :-ss
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • silent
  :-$
  :-$
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • devil
  >:)
  >:)
 • time out
  :-t
  :-t
 • ;)
  Wink
  Wink
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • ghalb
  :x
  :x
 • tashvigh
  =d>
  =d>
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • sick
  :-&
  :-&
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • khande
  :))
  :))
 • bye bye
  :-h
  :-h
 • :D
  Big Grin
  Big Grin
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • gij
  :-/
  :-/
 • gham
  #-o
  #-o
 • :au:
  Au
  Au
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • loser
  L-)
  L-)
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • sokoote amigh
  #:-S
  #:-S
 • khashen
  ~x(
  ~x(
 • :o
  Embarrassment
  Embarrassment
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • aghoosh
  >:D<
  >:D<
 • sigh
  :-<
  :-<
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • roling eyes
  8-|
  8-|
 • :rolleyes:
  Roll Eyes (Sarcastic)
  Roll Eyes (Sarcastic)
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :eek:
  EEK!
  EEK!